Secí stroj Kverneland a-drill

Secí stroj Kverneland a-drill byl zkonstruován pro zajištění rychlé a cenově co nejpříznivější implementace krycí plodiny při zpracování strniště.

K dispozici jsou dva modely stroje a-drill podle výsevku a výkonu: a-drill 200 a 500 litrů.

Oba modely mají 8 výstupů, které osivo rozdělují rovnoměrně po celém pracovním záběru. Navíc je lze používat také k setí řepky nebo směsi semen různého průměru (luštěniny, křížokvěté apod.).

Výhody:

 • Přesnost a velký pracovní výkon 
 • Výsevek lze nastavit z kabiny i během práce
 • Hospodárný výsev plodin
 • Bezpečný přístup
 • Dvě různé ovládací skříňky (standardní a s regulací rychlosti)
 • Ventilátory přizpůsobené osivu, pracovní rychlosti a záběru
 • Výsevní válce pro všechny podmínky

Technické údaje:

  Objem zásobníku Zásobník Hmotnost se schůdky a kryty / bez nich 
a-drill 200 200 litrů transparentní plastový zásobník 60 kg
a-drill 500 500 litrů robustní ocelový zásobník 103 kg
Video
Animation
Secí stroj Kverneland a-drill
Secí stroj Kverneland a-drill
Secí stroj Kverneland a-drill
Secí stroj Kverneland a-drill
Secí stroj Kverneland a-drill
Secí stroj Kverneland a-drill
Secí stroj Kverneland a-drill
Secí stroj Kverneland a-drill
Secí stroj Kverneland a-drill
Secí stroj Kverneland a-drill
Secí stroj Kverneland a-drill
Secí stroj Kverneland a-drill


Secí stroje pro meziplodiny

Odezva na směrnici o dusičnanech

Směrnice o dusičnanech přijatá Evropskou unií v roce 1991 je zaměřená na ochranu vodních zdrojů ohrožených zatížením vyšším než 50 mg dusičnanů na litr. Jedno z provedených opatření pro zabránění vyplavování, jehož výsledkem je zevšeobecnění poznatků o půdním krytu při snížení vegetačního krytu, který absorbuje dusík z půdy a vzduchu, aby ho přeměnil na organický dusík. Meziplodina pak uvolní dusík pro následující plodinu (1/3), chrání půdu proti erozi a zlepšuje její strukturu.


Ventilátory secích strojů a-drill 200

Ventilátory přizpůsobené osivu, pracovní rychlosti a záběru – secí stroj a-drill může být vybaven dvěma typy ventilátorů:

 • Elektrický ventilátor doporučovaný pro drobná semena a umožňující rychlost setí 4 kg/min (u stroje 50 kg/ha s pracovním záběrem 4 m při rychlosti 12 km/h)
 • Hydraulický ventilátor (plánovitě instalovaný na tažených modelech) pro tok semen až 14 kg/min (100 kg/ha při 12 km/h s pracovním záběrem 7 m)

Elektrický ventilátor

Hydraulický ventilátor

Výsevní válce

Secí stroje a-drill se dodávají se dvěma typy výsevních válců: jedním pro drobná semena (řepka, hořčice, brukev, jetel atd.) a středním výsevním válcem pro osivo (vikev, tráva, slunečnice atd.). Míchací ústrojí umístěné nad výsevním válcem zajišťuje nepřerušovaný tok osiva. Kartáč umístěný u základny válce bude regulovat tok a zlepší přesnost nastavení.

Pro velká semena (hrách, bob koňský atd.) se naléhavě doporučuje zvolit výsevní válec Flex, který dokáže změnit tvar při velkém průměru semena.


Výsevní válec Flex (zvláštní výbava)

Výsevní válce

Ovládací skříňka

K dispozici jsou dvě ovládací skříňky:

 • Verze 3.2, která vám umožňuje řídit otáčky výsevního válce, zkoušku kalibrace a ventilátor (zap./vyp.)
 • Verze 5.2, která umožňuje regulaci průtoku, má počitadlo plochy a provozních hodin, autodiagnostiku atd. Lze ji připojit k radarové jednotce nebo 7pólovému konektoru poskytujícímu informace o rychlosti traktoru.

Ovládací skříňka 5.2

Ovládací skříňka 3.2