Kverneland FastBale

Non-stop lis s pevnou komorou a integrovanou baličkou

Kverneland FastBale

Non-Stop lisování a balení zajistí maximální zisk

Revoluční lis na kulaté balíky Kverneland FastBale s integrovanou baličkou je určený pro práci nonstop. Lisuje zcela automaticky bez nutnosti zastavovat po každém dolisování balíku v lisovací komoře a jeho vázání, což má vliv nejen na obrovský pracovní výkon (za hodinu udělá až 100 kompletně zabalených balíků do folie), ale i mimořádný komfort obsluhy. Důmyslná konstrukce, kdy jsou na jednom podvozku umístěny za sebou dvě komory a balička, umožnila vývojovému centru vytvořit extrémně krátký a kompaktní stroj, u nějž zemědělci ocení snadnou manévrovatelnost a stabilitu na svahu – což je na většině svažitých pozemcích, kde se v tuzemsku píce pěstuje – velice důležitý faktor.

Lis s 18 lisovacími válci je vybaven vkládacím rotorem o průměru 800 mm, na nějž navazuje řezací ústrojí s 25 jednotlivě jištěnými řezacími noži uloženými ve dvou skupinách. Toto chytré řešení je velice oblíbené díky možnosti řezat jednou skupinou nožů (13 ks), nebo druhou skupinou nožů (12 ks), aniž by obsluha vystoupila z traktoru (ovládání přes ovládací box). Dobrým standardem, jako u všech lisů Kverneland, je rovněž z kabiny traktoru ovládané, výklopné dno vkládacího kanálu pro jeho uvolnění v případě ucpání hmotou. Pevnou komoru lisu FastBale tvoří standardní velká komora a předkomora, která se nachází přímo nad plnicím rotorem. Předkomora je o třetinu menší než hlavní komora.

Lisování začíná standardní operací – slisováním prvního balíku v hlavní komoře. Jestliže je první balík zformován, tok materiálu se nezastaví jako u klasického lisu, ale je přesměrován do předkomory. Tím se umožní zabalení hotového balíku do sítě či fólie a jeho překlopení na balicí stůl baličky. Je-li předkomora plná, předlisovaná hmota se přesměruje do standardní komory, stejně jako tok materiálu od plnicího rotoru. A tady je balík dotvořen do konečného tvaru a požadované hustoty. A tak to jde stále dokola. 

Výhody:

  • Nonstop lisování a balení. Nový standard pro maximální výkon.
  • FastBale ušetří 15-18 sekund na každém vyrobeném balíku
  • Nekompromisní kvalita slisování
  • Nový koncept balení
  • Hladký přesun hotového balíku z komory do baličky
  • Šetrné odložení hotového balíku
  • Kompaktní rozměry: snadno na poli a bez stresu na silnici
  • Plně automatické ovládání s ukazatelem průběhu na displeji

Technické specifikace:

  Rozměry balíku Vkládací systém Vázání
FastBale 1,26 x 1,27 m 800 mm vkládací rotor s 25 řezacími noži Síť nebo fólie

Nonstop lisování a balení

Jak pracuje FastBale

FastBale je vybaven dvěma lisovacími komorami - hlavní komorou o rozměrech 1,23 m šíře a 1,22 m průměru - a předkomorou s 2/3 velikosti hlavní komory. Lisování začíná obvyklým způsobem v hlavní komoře, která lisuje první balík. Jakmile je balík zcela slisován, místo toho, aby se muselo zastavit a spustit vázání, FastBale přesměruje tok plodin do předkomory. To umožňuje, aby byl balík v hlavní komoře vázán do sítě a po dokončení procesu vázání byl vyklopen na balicí stůl baličky. Když je předkomora naplněna na maximum své kapacity, je přicházející tok píce spolu s předlisovaným jádrem budoucího balíku překlopen do hlavní komory. Zde je balík lisován až na nastavenou hustotu stlačení a finální velikost šíře 1,26 m a průměru 1,27 m.

1. První balík je lisován v hlavní lisovací komoře konvenčním způsobem, dokud není dosažena požadovaná velikost a hustota slisování.

2. Když je balík úplně zformovaný, je tok píce odkloněn do předlisovací komory, zatímco se v hlavní komoře spustí vázání do sítě.

3. Zadní výklopná část hlavní komory se otevře a hotový balík se vlastní vahou vykulí přímo do balicího lůžka baličky.

4. Poté se balička zvedne do pracovní polohy a zahájí se proces balení. V té chvíli je předlisovací komora zaplněna asi z 93 %.

5. Tok píce nadále plní předlisovací komoru dokud není dosaženo požadované hustoty slisování píce. Hotový balík je zatím baličkou spuštěn na zem.

6. Tok píce je přesměrován do hlavní lisovací komory a současně je tam vyklopeno i předlisované jádro budoucího balíku.

Vynikající vkládací výkon

Masivní vkládací rotor s velkou chutí

⌀ 800 mm osazený 50 Hardox® protlačovacími zuby dodává lisu FastBale bezkonkurenční kapacitu plnění. Vkládací rotor je uložen co nejblíže rotoru sběrače. Tak se výrazně zkrátila cesta píce a i ta nejkratší je bez problémů podávána od sběrače k vkládacímu rotoru. Řezací ústrojí je opatřeno 25 noži s vlnitým ostřím rozděleným do sekcí a umožňuje používat všech 25 nebo 14 sekcí nebo lisovat bez řezání. Hydraulicky ovládané výklopné dno lze při ucpání plnícího kanálu operativně snížit a dočasně zvětšit prostor pro průchod píce a opětovné uvolnění průchodu.

2,2 m extra široký sběrač

s pěti řadami prstů. Příčky nesoucí prsty jsou uloženy v ložiskách na obou stranách a vedeny vodícími drahami na pravé i levé straně. Rovněž pohon sběrače je řešen oboustranně. Proto se i při velkém objemu sbírané píce napětí rozloží rovnoměrně a nedochází ke zkrucování. Opotřebení dílů se snížilo na polovinu a životnost sběracího ústrojí se prodloužila o 50 %. Díky integrovanému pohonu kompaktních rozměrů nedošlo k nárůstu celkové šířky sběrače, a proto není nutné kopírovací kolečka sběrače demontovat nebo jakkoliv skládat při přejezdech po komunikacích.

Hladký přesun balíku

FastBale nepotřebuje žádný systém pro přesun hotového balíku z komory do baličky, tak jak to vidíme u ostatních výrobců. Balička je snížena, aby se do ní balík překulil pouze působením gravitace. Tím je eliminována potřeba jakéhokoliv transportního systému a další energie pro manipulaci s balíkem. Zároveň je toto pouhé vyklopení balíku daleko rychlejší než všechny používané systémy.

Další výhodou tohoto řešení je absence pohyblivých dílů, žádná údržba a 100% spolehlivost.

Chytrý koncept baličky

Rychlá a stabilní balička
Dva satelity s otáčkami až 50 ot./min. jsou uloženy v utěsněném radiálním ložisku velkého průměru. Obíhají uvnitř rámu baličky, který je tak chrání a eliminuje nebezpečí ztráty balíku při práci na svažitých loukách. Díky stabilnímu usazení balíku probíhá ovíjení vyšší rychlostí a překrytí fólie je stejné.

Šetrné zacházení s fólií
Zařízení pro řezání fólie nejprve shromáždí a uchytí fólii z celé šíře a po té ji odřízne. Nebezpečí přetržení fólie se tak sníží na minimum a fólie je bezpečně držena pro start dalšího balícího cyklu.
Unikátní je metoda odložení balíku, při které se celá balička sníží a balík je šetrně spuštěn na zem. Poškození fólie protržením je minimální. Menší je i nebezpečí odkutálení balíku na svažitém terénu, protože balík nezíská vyklopením žádnou hybnost.

Pohonná soustava a mazání

Bohatě dimenzovaný pohon

FastBale je osazen vysoce výkonným pohonem, který je navržen pro dlouhodobou životnost a desítky tisíc vyrobených balíků. FastBale disponuje vstupními otáčkami 1 000 ot/min, což snižuje zatížení točivým momentem na spojce vývodového hřídele traktoru.

Pohon válců lisovacích komor je zajištěn válečkovými řetězy o rozměru 1¼ “, zatímco pohon rotoru je řešen řetězem duplex 1¼ “. Všechny lisovací válce jsou uloženy ve válečkových ložiskách o průměru 50 mm, s dvouřadými na straně pohonu.

Ložiska lisovacích válců a vkládacího rotoru jsou mazány automatickým mazacím systémem. Řetězy jsou také opatřeny automatickým systémem s individuálně nastavitelnou intenzitou pro každý řetěz.

Kompaktní rozměry

To nejlepší v kompaktním balení

Navzdory tomu, že FastBale je kombinace lisu a baličky, má celkové rozměry menší než podobné koncepce konkurenčních výrobců. Jeho malé rozměry jsou velkou výhodou pro snadnou přepravu po komunikacích s nijak neomezující přepravní šířkou pouze 2,76 m (platí pro kola s pneumatikami rozměru 600/55-26.5).
Koncept baličky přispívá ke kompaktnosti FastBale jako celku. Během přepravy je stůl baličky a satelity sklopeny nahoru do svislé polohy, což značně snižuje celkovou délku soupravy. Balička nepřesahuje obrys lisu, a tak není problém projíždět úzkými cestami. Minimální zadní převis a značná světlost umožňuje snadný přejezd z komunikací na pole.

Snadné zavádění role sítě

FastBale je vybaven hydraulicky ovládaným držákem zásobní role sítě umožňujícím snadné zavedení role sítě do pracovní pozice. Po zvednutí do vodorovné polohy obsluha pouze přesune roli z jedné hřídele na druhou. Další náhradní role sítě může být vložena do zásobníku.

Pohodlná výměna role

Výměna prázdných rolí fólie za plné není složitá. Stisknutím tlačítka dálkového ovladače pro pomalé otáčení satelitů si postupně natočíte satelitní ramena do polohy, která vám vyhovuje. Obě role mohou být vyměněny ze stejného místa, bez nutnosti obcházet baličku.

Kapacita 10 rolí

2 role fólie jsou nasazeny v pracovní pozici v satelitech, dalších 8 rolí je připraveno v zásobním držáku.

 

Ovládání s plně automatickým provozem

Během normálního provozu pracuje systém FastBale plně automaticky, dokonce i automatické dokončení hotového balíku může být při práci na svažitém pozemku kdykoliv přepnuto na manuální ovládání.

S FastBale vybavenýn terminálem Tellus GO nebo volitelným terminálem s duální obrazovkou Tellus Pro je obsluha plně informována animovaným displejem zobrazujícím stav v reálném čase jak pro předkomoru, tak pro hlavní lisovací komoru a baličku. Obsluha má přehled o každém stádiu lisovacího procesu, což umožňuje využít výkonovou kapacitu FastBale na maximum.

FastBale je extrémně všestranný a jak lisování tak balení může pracovat nepřetržitě. Nebo může jen lisovat v seně a ve slámě s baličkou ve zdvihnuté poloze s balíky vyklápěnými z hlavní lisovací komory přímo na zem.

Kamera IsoMatch Eye s výhledem na baličku v kombinaci s volitelným duálním terminálem Tellus Pro umožňuje operátorovi v dolní polovině obrazovky kontrolovat proces balení a bezpečné odložení
hotového balíku na zem.

Můžeme Vám poradit nebo předvést náš stroj?