Boom Guide - udržujte správnou výšku postřikových ramen

Dokonalé vedení ramen postřikovače v obtížných podmínkách.

Boom Guide - udržujte správnou výšku postřikových ramen

Systém Boom Guide zajišťuje dokonalou a přesnou aplikaci postřiku. Technologie snímačů Boom Guide poskytuje přesné vedení ramen v mnoha rozdílných a obtížných polních podmínkách, usnadňuje tak práci obsluze, která se může více soustředit na samotnou aplikaci postřiku.

Boom Guide Pro
Systém používá tři ultrazvukové snímače k nezávislému řízení levého i pravého ramene postřikovače pro maximálně přesné navádění postřikovače i v těch nejobtížnějších podmínkách. Zajišťuje pozitivní i negativní vertikální pohyb obou ramen pro kopírování terénu za všech podmínek!

Boom Guide ProActive (3 snímače)
Tento pokročilý systém proaktivně vyhodnocuje pohyb ramen a řídí výšku ramen a nezávisle i vertikální pohyb každého ramene nad cílem aplikace, což může být povrch pole, vzešlý porost, nebo kombinace obojího v hybridním režimu.

Boom Guide ProActive (5/3 sensors)
Boom Guide ProActive je možné vybavit až pěti snímači po celé šířce aplikačních ramen. V případě symetrické redukce záběru systém funguje se třemi sensory.

Výše popsané systémy Boom Guide jsou k dispozici pro řadu modelů tažených postřikovačů iXtrack T a pro řadu samojízdných postřikovačů iXdrive S6.

Můžeme Vám poradit nebo předvést náš stroj?