PRVNÍ PUDAMA V ČESKÉ REPUBLICE

Kampaň Kverneland PUDAMA

PRVNÍ PUDAMA V ČESKÉ REPUBLICE

Společnost Kverneland hrdě představila výsledky kampaně PUDAMA na veletrhu Agritechnica 2023 v Hannoveru. V letošním roce byly zahájeny polní zkoušky systému PUDAMA na 30 místech v Evropě, aby byl systém demonstrován v zemědělské praxi za různých podmínek, a aby byly potvrzeny první vědecké výsledky.

"PUDAMA zvyšuje účinnost používání minerálních startovacích hnojiv, čímž zachovává 100 % výnos a zároveň šetří nejméně 25 % startovacích hnojiv." Toto významné vědecké tvrzení bylo výsledkem tříleté studie a doktorské práce společnosti Kverneland ve spolupráci s Univerzitou aplikovaných věd v Kolíně nad Rýnem a nyní na něj navázaly rozsáhlé polní pokusy v celé Evropě v letošním roce. 

Hnojení zajišťuje přísun živin plodinám, ale nadměrné hnojení má často nežádoucí účinky na životní prostředí a ekosystém. Pomocí systému PUDAMA je přesně definováno množství a umístění startovacího hnojiva při setí. Živiny jsou ukládány pouze tam, kam dosáhnou kořeny rostlin, a pouze v takovém množství, jaké je potřeba. Při synchronizaci s aplikací osiva vysokou rychlostí je při výsevu pod osivo a vedle něj proudem vzduchu umístěno ložisko startovacího hnojiva

Rozšířená oblast působnosti a zkušenosti s terénními zkouškami po celé Evropě.

Po implementaci systému PUDAMA do přesného secího stroje Optima SX společnost Kverneland rozšířila oblast působnosti a zahájila kampaň PUDAMA s polními pokusy v šesti evropských zemích na 30 různých místech, aby prokázala praktický význam technologie PUDAMA v místních podmínkách zemědělců. 

Do sledování pokusů v praxi v různých podmínkách byly zapojeny různé instituty, univerzity, agronomové a zemědělci.

Terénní zkoušky po celé Evropě 

 

"Ne každý pokus byl úspěšný. Pracovali jsme v praktických podmínkách a letos na jaře jsme vysadili asi 30 pokusů. Některé pokusy selhaly kvůli ptákům, kteří semena vybírali; nedostatku vody během léta ve východoevropských zemích, kde na dvou pokusných místech bylo méně než 150 mm srážek," vysvětluje Dirk-Jan Stapel, „ale výsledky zbývajících pokusů jsou přesvědčivé!" 

Pokusy s aplikací hnojiva systémem PUDAMA (ukládání hnojiva pod patu do řádku vedle plodiny) se sníženou dávkou o 25 % oproti konvenčnímu postupu dosáhly stejných výsledků jako konvenční metoda s průběžným hnojivým pásem.

 

Téměř ve všech pokusech byl výnos na pozemcích s aplikací PUDAMA se sníženou dávkou hnojiva o 25 % téměř stejný nebo dokonce vyšší než při konvenčním způsobu hnojení. 

Systém PUDAMA je nyní plně k dispozici od sezóny 2024 u modelů přesných secích strojů Optima TFprofi a Optima F s vysokorychlostními výsevními jednotkami SX. 

Zemědělci jsou nuceni řešit kontaminaci podzemních vod a přehnojení kvůli předpisům a pravidlům, která stanovila evropská komise. Nutné snížení negativního vlivu zemědělství na kvalitu vod vyplývá ze směrnice Evropské komise 91/676/EHS. A i proto jsme rádi, že budeme mít možnost testovat tento nový systém na českých polích společně s CPZ České zemědělské univerzity v Praze.

Pokusy budou probíhat v nejbližších dnech na čtyřech lokalitách: Bučina, Dolní Újezd, Zálší a Krásná Hora. Budeme testovat různé varianty (rozmezí řádků, umístění hnojiva, porovnání s konvenční metodou páskového přihnojení). 

O výsledcích Vás budeme průběžně informovat na našich sociálních sítích.

Pro podrobnosti kontaktujte:

Martin Horký

Produktový manažer

Kverneland Group Czech s.r.o.

Telefon: +420 731 678 962

E-mail: martin.horky@kverneland.cz

Můžeme Vám poradit nebo předvést náš stroj?