Srovnávací orba pluhů dopadla pro Kverneland na výbornou

Předváděcí akce pluhu Kverneland 6300 S Variomat

Srovnávací orba pluhů dopadla pro Kverneland na výbornou

Předváděcí akce pluhu Kverneland 6300 S Variomat u obchodního partnera Mitrenga a.s.

Předváděcí akce 7-mi radličného pluhu Kverneland 6300 S Variomat dopadla na výbornou. Tento pluh jsme otestovali ve třech odlišných podmínkách. Na středně těžké půdě - po porostu kukuřice na siláž. Na strništi po obilovině pohnojené hnojem a na středně těžké kamenité půdě. Pluh byl nastavován na různé pracovní hloubky, a to v rozmezí od 22 do 30 cm dle potřeby následné plodiny.

Jednalo se o srovnání orby s pluhy konkurenčních značek. Dle posouzení hlavního mechanizátora podniku dochází u pluhu značky Kverneland oproti oběma výše zmíněným k výrazně lepšímu zapravení posklizňových zbytků a lepšímu zaklopení. Oceňuje také hydraulické ovládací prvky zejména nastavitelný pracovní záběr od prvního až po poslední orební těleso. Kladně hodnotí rovněž systém jištění listovými pružinami. Orba v tomto případě proběhla v agregaci s traktorem John Deere 8400R, kdy bylo po analýze dat z traktoru zjištěno, že byla výrazně minimalizována také spotřeba paliva. Dle hlavního mechanizátora podniku bylo na 10ha ušetřeno 100 litrů nafty. Pluh značky Kverneland tedy obstál na jedničku a je tak pro podnik jasnou volbou.

Proč je právě pluh Kverneland 6300 S Variomat správnou volbou?

 • Dlouhodobá investice: robustní konstrukce, celý pluh je tepelně zpracovaný a indukčně zpracovaný
 • Nové předradličky jednoduše nastavitelné
 • Nová slupice 80 cm, nová konstrukce úzké slupice zlepšuje průchodnost posklizňových zbytků
 • Poloha zadního kola zajišťuje přenos části hmotnosti pluhu na zadní nápravu traktoru. Pluh je při orbě stabilnější
 • Vysoká produktivita: Variomat pro optimální výkon a spotřebu paliva - Automatické jištění pro orbu bez zastavení - snadné tahání - přímá konsolidace půdy až do lůžka osiva (použití taženého půdního pěchu)
 • Nákladově efektivní: nízké opotřebení konstrukčních dílů - žádná údržba nezbytných součástí (konstrukce VARIOMAT, Auto reset ...) - nízká spotřeba paliva.
 • Perfektní manévrovatelnost pomocí hydraulicky ovládaného zadního kola v kombinaci s dlouhou ojí. Buďte klidní – přizpůsobí se každému traktoru a všem půdním podmínkám

Informace o pluhu: 

Orba je pro většinu zemědělců nejlepší metodou pro redukci a ničení plevelů, vytvoření humusu a efektivní přípravu půdy pro setí. Stejně důležité je dávat pozor na spodní linie půdního profilu. Rozklad posklizňových zbytků musí být dokonalý a snadno dosažitelný, zatímco náklady musí být minimalizovány: nízká spotřeba paliva, malé opotřebení dílů, co nejmenší požadavky na tah. Pluh musí být robustní a musí vydržet po celou dobu splácení úvěrů.

Ideální pluh pro velké výkony

 • CHYTRÝ - Vynikající při orbě v obtížných půdních podmínkách, zadní kolo umožňuje dotížení zadní nápravy traktoru. Závěs - zadní hloubkové kolo
 • RYCHLÝ - jednoduché přenastavení z pracovní do přepravní pozice
 • SNADNÝ - Hydraulické řízení zadního kola umožňuje optimální ovládání pluhu na souvrati 

Výbava na přání

 • Hydraulické nastavení záběru prvního orebního tělesnění 
 • HD nebo XHD provedení jištění
 • Předradličky a zahrnovací límce
 • Kotoučová krojidla
 • Různé rozměry zadní pneumatiky
 • Závěs natažený půdní pěch

Můžeme Vám poradit nebo předvést náš stroj?