Právní informace

Tyto webové stránky jsou poskytovány společností Kverneland AS („Kverneland Group“) a slouží pro informační účely. Přístupem a používáním těchto webových stránek ("Stránky") souhlasíte s tím, že budete dodržovat podmínky uvedené v tomto oznámení. Souhlasíte také s tím, že budete dodržovat všechny další možnosti a nastavení těchto stránek.

Společnost Kverneland Group Vám poskytuje oprávnění k prohlížení a stahování obsahu na těchto stránkách pouze pro vaše osobní a nekomerční použití. Toto oprávnění není převodem vlastnického práva a stáhnutý obsah nesmí být žádným způsobem upraven nebo zveřejněn pro jakákoliv komerční účel. 

Kverneland Group nezaručuje, že stránky nebo servery na kterých jsou umístěny neobsahují škodlivé komponenty, jako jsou viry. Společnost Kverneland Group dále nezaručuje přesnost nebo úplnost informací ani spolehlivost jakéhokoli prohlášení zobrazené prostřednictvím těchto stránek. Kverneland Group ani žádná jiná právnická osoba ve skupině společností „Kverneland Group“, včetně jejích dceřiných společností, nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli nepřesnosti nebo opomenutí.

Společnost Kverneland Group nepřebírá odpovědnost za žádné ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vyplývající z používání těchto stránek nebo jakýchkoli informací na nich obsažených.

Naše webové stránky mohou poskytovat odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto webové stránky mohou fungovat nezávisle na společnosti Kverneland Group. Webové stránky třetích stran mohou mít svá vlastní oznámení o ochraně osobních údajů nebo zásady, které Vám doporučujeme přečíst. Kverneland Group nevlastní, ani se neřídí nastavením ochrany soukromí u webových stránek třetích stran, proto nenese zodpovědnost za obsah, ani nastavení zásad ochrany soukromí.

Toto oznámení se řídí a vykládá v souladu s norským právem.

Můžeme Vám poradit nebo předvést náš stroj?