Prohlášení o ochraně soukromí

Kverneland Group, včetně značek Kverneland a Vicon, je dceřinou společností Kubota Holdings Europe B.V.

Privacy and Data

Kverneland Group, včetně značek Kverneland a Vicon, je dceřinou společností Kubota Holdings Europe B.V.

ABOUT KUBOTA AND OUR APPROACH TO PRIVACY

Společnost Kubota Holdings Europe B.V. a její dceřiné (Kverneland Group, včetně značek Kverneland a Vicon) a přidružené společnosti (dále jen „společnost Kubota“) berou ochranu soukromí a osobních údajů velmi vážně. Společnost Kubota chápe, že transparentnost a respekt jsou základními aspekty dlouhodobých vztahů, a proto vyvíjí veškeré úsilí k ochraně poskytnutých informací, pokud jde o používání webových služeb a řešení společností.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje typy osobních údajů, které shromažďujeme, jak tyto údaje používáme a s kým je sdílíme. Popisujeme opatření, která přijímáme k ochraně bezpečnosti informací, a jak nás můžete kontaktovat pro vice informací ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů.

Naše postupy na ochranu soukromí jsou používány dle evropského nařízení a mohou se v jednotlivých zemích, ve kterých působíme lišit tak, aby odrážely místní postupy a právní požadavky.

Naše webové stránky mohou poskytovat odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto webové stránky mohou fungovat nezávisle na společnosti Kubota. Webové stránky třetích stran mohou mít svá vlastní oznámení o ochraně osobních údajů nebo zásady, které Vám doporučujeme přečíst. Společnost Kubota nevlastní, ani se neřídí nastavením ochrany soukromí u webových stránek třetích stran, proto nenese zodpovědnost za obsah, ani nastavení zásad ochrany soukromí. 1. CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE

Na osobní údaje zde odkazujeme ve smyslu následující definice, uvedené v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR): Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné žijící osoby. K osobním údajům patří i různé jednotlivé informace, které společně jako celek mohou vést k identifikaci určité osoby zejména odkazem na určitý údaj, jako je např. jméno a příjmení, datum narození, identifikační číslo průkazu, rodné číslo aj. Nebo Kontaktní údaje, např. adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa aj.

ZPĚT NA ZAČÁTEK


2. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Společnosti Kubota a její dceřiné společnosti a přidružené společnosti zpracovávají poskytnuté osobní údaje pro účely, které souvisí zejména s poskytováním služeb či produktů, plnění právních povinností, plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy či z důvodu oprávněných zájmu.

Aktivita

Účel zpracování

Kategorie dat

Zdroj dat

objednávky, převod strojů, generování leadů, registrace stroje, 

 

Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení objednávky produktů/služeb, což zahrnuje i služby poskytované prostřednictvím našich online portálů (jako jsou Partnerské portály, apod.). V případě potřeby si můžeme vyměňovat data s našimi autorizovanými prodejci. K tomuto patří situace, kdy se řídíme vaší žádostí, abychom vás kontaktovali prostřednictvím našeho autorizovaného prodejce nebo prostřednictvím online platforem.

Pokud nás požádáte o integraci našich produktů/služeb s produktem nebo službou třetí strany, pak může takový postup znamenat, že budeme s třetí stranou sdílet potřebné informace, kterými mohou být např. Systém správy vozového parku, GPS data, apod.

Data zpracovávaná v této souvislosti mohou zahrnovat diagnostická data stroje či GPS data.

Právní základ pro toto zpracování údajů je zčásti nezbytný pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s vámi a zčásti je založen na našem oprávněném zájmu, jak je popsáno výše

Jméno, kontakt, detail objednávky a platební metody, ostatní informace, které nám poskytnete  

Vy / Autorizovaní prodejci

 

Zákaznické služby

 

Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování zákaznických služeb a podpory. To se může týkat například aktualizace a zabezpečení záručních služeb, financování nebo nákupu, dodávky produktů a servisních služeb. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s dalšími subjekty zapojenými do poskytování služeb nebo provádění vámi požadovaných transakcí, včetně autorizovaných prodejců.

Na vaši žádost může zákaznická podpora shromažďovat diagnostická data stroje/produktu, GPS data, apod. a take je sdílet s autorizovanými prodejci v souvislosti s poskytováním potřebných služeb.

Právní základ pro toto zpracování údajů je zčásti nezbytný pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s vámi a zčásti je založen na našem oprávněném zájmu, jak je popsáno výše

Jméno, kontakt, detail objednávky, obchodní komunikace, geografická data a ostatní informace, které nám poskytnete   Vy / Autorizovaní prodejci

Marketing a komunikace

 

Zabýváme se marketingovými aktivitami za účelem propagace našich produktů a služeb, a to i prostřednictvím emailu, telefon a pošty. Ze zasílání marketingových sdělení se můžete kdykoli odhlásit.

Právním podkladem pro zasílání marketingových sdělení je souhlas, s výjimkou případů, kdy nám platné zákony umožňují zasílat vám sdělení týkající se produktů a dřívějších nákupů, které jste u nás provedli

Jméno, kontakt, detail objednávky, obchodní komunikace Jméno, kontakt, detail objednávky, obchodní komunikace, 
Zákaznický průzkum a zpětná vazba S vaším souhlasem vás můžeme vyzvatt k účasti na zákaznických průzkumech, které nám pomohou vylepšit naše produkty a služby Jméno, kontakt, vyplněný dotazník, zpětná vazba, informace o produktu  Vy

Výstavy / online konference

 

Pokud se účastníte živé nebo online akce, kterou pořádáme a děláme z ní záznam prostřednictvím fotografií nebo videa, tak mohou být tyto záznamy zpracovány pro marketingové účely. K těmto záznamům Můžeme také vyžadovat registrační údaje v souvislosti s vaší účastí na akci.

Právní základ pro toto zpracování je založen na našem oprávněném zájmu, jak je popsáno výše

Fotografie/video záznam, jméno, kontaktní údaje, informace, které jste poskytli v souvislosti s návštěvou pořádané události

Vy/Naše odpovědná osoba

 

Žádost o práci

 

Můžeme použít informace, které nám zašlete e-mailem nebo online prostřednictvím sociálních sítí nebo pracovních portálů, abychom vyhodnotili Vaši způsobilost k nabízené pracovní pozici v souladu s požadovanými kritérii.

Právní základ pro toto zpracování je založen na našem oprávněném zájmu, jak je popsáno výše

Jméno, kontakt, informace, které nám poskytnete přes pracovní portál nebo sociální sítě

 

Vy /sociální media (např. Linkedin), pracovní portály
Zajištění zlepšování strojů a služeb

Pro účely výzkumu a vývoje produktů a služeb shromažďujeme a analyzujeme data, která generují stroje vybavené telematikou. Tato data mohou také zahrnovat GPSdata stroje a podrobné údaje o diagnotistice stroje.

Stroje vybavené telematikou jsou označeny nálepkou nebo jiným identifikátorem.

Právní základ pro toto zpracování je založen na našem oprávněném zájmu, jak je popsáno výše.

Funkci telematiky lze deaktivovat. Pro vice informací se obraťte na autorizovaného prodejce ve svém okolí

Telematika (diagnostika stroje/produktu, GPS data o stroji). Stroje vybavené telematikou
Data o zaměstnancích autorizovaných prodejců Jste-li zaměstnancem našeho autorizovaného prodejce, pak zpracováváme Vaše osobní údaje v rámci našeho oprávněného zájmu k plnění našich práv a povinností vyplývajících ze smluvní spolupráce Jméno, kontakt, obchodní komunikace Vy/Autorizovaný prodejce

Správa

 

Osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné pro účely dodržování zákonných povinností souvisejících se správou, uchováváním záznamů (např. Daňové předpisy) a za účelem každodenních obchodních operací. Jméno, kontakt, detail objednávky a platby, obchodní komunikace. Vy/Autorizovaný prodejce  

Cookies a podobné technologie

 

Informace o používání cookies a podobných technologií jsou obsaženy zde cookie policy.    
Video záznam

Prostory našich budov a kanceláří mohou být pod dohledem bezpečnostního kamerového systému, který je implementován v souladu se zákony. Bezpečnostní kamerový systém používáme za účelem ochrany našeho majetku a zaměstnanců, včetně prevence a vyšetřování bezpečnostních incidentů.

Právní základ pro toto zpracování je založen na našem oprávněném zájmu, jak je popsáno výše

Video záznamy (mohou obsahovat take zvukovou stopu) Naše odpovědná osoba

Hodnoty společnosti

 

Vaše údaje můžeme zveřejnit, abychom vyhověli soudním a právním požadavků, Zabránili zranění, smrti, ztrátám, podvodům, zneužití a k ochraně práv společnosti Kubota, k obraně společnosti Kubota v soudních řízeních a v případě potřeby v souvislosti s prodejem nebo převodem obchodního majetku.

Právní základ pro toto zpracování údajů je zčásti založen na nutnosti dodržovat zákonné povinnosti a zčásti na našem oprávněném zájmu, jak je popsáno výše

Context-dependent Context-dependent

ZPĚT NA ZAČÁTEK


3. JAK UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ DATA

Společnost Kubota osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytnou a přiměřenou pro účely jejich zpracování. Doba platnosti uchovávání data se může lišit podle jejich kategorie. Kritéria, na kterých jsou založeny naše zásady pro uchovávání osobních údajů:

  • Nutnost uchovávat údaje s ohledem na účel, pro který byly shromážděny;
  • Dodržování povinností uchovávání údajů podle závazných právních předpisů (jako jsou daňové předpisy);
  • Pro zachování relevance údajů v probíhajících či potenicálních soudních řízení;
  • Promlčecí lhůty dle občanského zákoníku.

uchovávání pro konkrétní kategorie osobních údajů. V tomto ohledu vám rádi poskytneme další informace.

ZPĚT NA ZAČÁTEK


4. VAŠE PRÁVA A MOŽNOSTI

Vzhledem k osobním údajům, které uchováváme, máte svá práva. Rovněž nabízíme určité volby ohledně toho, jaké osobní údaje získáváme, jak je využíváme. V souladu s příslušnými zákony máte právo:

  • Přistupovat k osobním údajům zpracovávaným společností Kubota. Konkrétně můžete obdržet potvrzení o uchovávání osobních údajů, požádat o přístup k osobním údajům, obdržet kopie osobních údajů;
  • Požádat o opravu, aktualizaci a odstranění osobních údajů;
  • Z legitimních důvodů vznášet námitky týkající se zpracování osobních údajů;
  • Vznášet námitky ohledně využívání osobních údajů pro účely průzkumu, včetně komerčních účelů (marketing);
  • Kdykoliv zrušit prohlášení o souhlasu vydané prostřednictvím internetových stránek nebo jakýmkoliv jiným způsobem (pokud existuje) s budoucím účinkem, a kdykoli přistupovat ke znění takového prohlášení o souhlasu.

Při návštěvě našich internetových stránek můžete zrušit shromažďování a používání určitých informací, které získáváme automatizovanými prostředky. Prohlížeč vám může dávat upozornění, jak zrušit přijímání určitých typů souborů cookies. Další informace o souborech cookies a možnostech zabránění jejich přijímání naleznete na odkazu zde.

Na našich webových stránkách používíme cookies, pixely a podobné technologie k ukládání vašeho nastavení a preference pro marketingové účely. Můžeme předávat informace o vašem používání našich webových stránek našim partnerům. Někteří partneři mohou tyto údaje zpracovávat v zemích s nedostatečnou úrovní ochrany údajů. Pokud kliknete na „Přijmout vše“, souhlasíte s používáním všech souborů cookie a podobných technologií a se zpracováním vašich údajů, jak je vysvětleno v části „Další informace“. Svůj souhlas můžete s okamžitou účinností kdykoli odvolat.

ZPĚT NA ZAČÁTEK


5. POLITIKA COOKIES SPOLEČNOSTI KUBOTA

Na těchto internetových stránkách používáme cookies a další identifikátory, které mohou uchovávat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky a jaký obsah vás zajímá). Některé používané soubory cookies jsou nezbytně nutné k zajištění správného fungování webu a ke zlepšení interakce uživatele s webovými stránkami. Tyto soubory cookies jsou zpravidla vymazány po ukončení vaší relace. 

Jiné soubory cookies, například Analytické soubory cookies, budou uloženy po delší dobu a budou umístěny pouze tam, kde jste k tomu dali svůj souhlas. Níže naleznete přehled používaných cookies, jejich účel a platnost.

Společnost Kubota může podle vašeho výběru přiřadit informace o prohlížení vašeho zařízení, s vašimi osobními údaji. Na základě toho Vám můžeme zasílat např. Průzkumy spokojenosti, zobrazovat personalizovanou reklamu, která je speciálně určena pro vás.

Zde naleznete seznam souborů Cookies, které na našich webových stránkách používáme.

Cookies

Popis

_utma Používá se k rozlišení uživatelů a relací (“to se mi líbí”, sdílení). Soubor cookie se aktualizuje při každém odeslání údajů na sociální stě jako je např. Facebook, Instagram, Twitter, apod
_utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv Používají se k určení nových relací/návštěv, zda byl uživatel v nové relace/návštěvě a vysvětlují, jak se uživatel dostal na web. Soubor cookie se aktualizuje při každém odeslání údajů do služby Google Analytics
_cuvid Tento soubor cookie slouží k určení jedinečných návštěvníků stránky a aktualizuje se s každým zobrazením stránky. Kromě toho je tento soubor cookie vybaven jedinečným ID, který aplikace používá k zajištění platnosti a dostupnosti souboru cookie jako mimořádného bezpečnostního opatření
_cusid Tento soubor cookie slouží k určení jedinečných návštěvníků stránky a aktualizuje se s každým zobrazením stránky. Kromě toho je tento soubor cookie vybaven jedinečným ID, který aplikace používá k zajištění platnosti a dostupnosti souboru cookie jako mimořádného bezpečnostního opatřen. Platnost: 30 minut
_cuvon Slouží k signalizaci posledního zobrazení stránky návštěvníkům. Platnost: 30 minut
_hjClosedSurveyInvites Hotjar cookie, který je nastaven, když návštěvník interaguje s modálním kontextovým oknem s pozvánkou k průzkumu. Používá se k zajištění toho, aby se stejné pozvání znovu neobjevilo, pokud již bylo zobrazeno. Platnost: 1 rok
_hjDonePolls Soubor cookie Hotjar, který se nastaví, když návštěvník dokončí anketu pomocí widgetu Zpětná vazba. Používá se k zajištění toho, aby se tentýž průzkum neobjevil, pokud již byl vyplněn. Platnost 1 rok
_hjMinimizedPolls Hotjar cookie, který je nastaven, když návštěvník minimalizuje widget Zpětná vazba. Používá se k zajištění toho, aby widget zůstal minimalizován, když návštěvník prochází přes web stránku. Platnost: 1 rok
_hjShownFeedbackMessage Hotjar cookie, která se nastavuje, když návštěvník minimalizuje nebo dokončí příchozí zpětnou vazbu. Děje se tak tak, aby se příchozí zpětná vazba načítala co nejmenší, pokud návštěvník přejde na jinou stránku, na které je formulář nastaven k zobrazení. Platnost: 1 rok
_hjid Cookie Hotjar, které se nastavuje při prvním příchodu návštěvníka na stránku pomocí skriptu Hotjar. Používá se k přetrvávání uživatelského ID Hotjar, které je jedinečné pro danou stránku v prohlížeči. Tím se zajistí, že chování návštěvníka bude při následných návštěvách stejné stránky přiřazeno stejnému ID uživatele. Platnost: 1 rok
_hjRecordingLastActivity Zaznamenává chování návštěvníka při nahrávání jeho pohybu po webu. Platnost: Dočasně
_hjTLDTest K určení nejobecnější cesty k souboru cookie, která se musí použít místo názvu hostitele stránky. Hotjar soubor cookie _hjTLDTest se nastaví tak, aby ukládal různé alternativy podřetězců URL. Platnost: Dočasně
_hjUserAttributesHash Atributy uživatelů odeslané prostřednictvím rozhraní API identifikace Hotjar se ukládají do vyrovnávací paměti po dobu trvání relace, aby bylo možné zjistit, kdy se atribut změnil a musí být aktualizován. Platnost: Dočasně
_hjCachedUserAttributes Tento soubor cookie ukládá atributy uživatele, které se posílají prostřednictvím rozhraní API identifikace Hotjar, kdykoli uživatel není ve vzorku. Tyto atributy se uloží, pouze pokud uživatel interaguje s nástrojem zpětné vazby Hotjar. Platnosti dočasně
_hjLocalStorageTest Tento soubor cookie se používá ke kontrole, zda skript sledování služby Hotjar může používat místní úložiště. Pokud je to možné, v tomto souboru cookie se nastaví hodnota 1. Data uložená v in_hjLocalStorageTest nemají čas vypršení, ale vymažou se téměř okamžitě po jejich vytvoření. Platnost: do 100ms
_hjIncludedInSample Tento soubor cookie je nastaven tak, aby informoval Hotjar o tom, zda je tento návštěvník zahrnut do vzorku, který se používá ke generování funnelu. Toto je soubor cookie relace, který se při opuštění stránky smaže. Platnost: Dočasně
_hjAbsoluteSessionInProgress Tento soubor cookie se používá ke zjištění první relace zobrazení stránky uživatele. Platnost: 30 minut
x-ms-cpim-trans Používá se pro sledování transakcí (počet otevřených karet, které se autentizují proti webu typu B2C), včetně aktuální transakce. Platnost: Expirace na konci relace.
x-ms-cpim-sso:{Id} Používá se k udržování relace SSO. Platnost: Expiruje po uzavření prohlížeče.
x-ms-cpim-csrf Token CRSF používaný k ochraně před CRSF. Platnost: Expiruje po uzavření prohlížeče
x-ms-cpim-cache:{id}_n Používá se pro udržování stavu žádosti. Platnost: Expiruje po uzavření prohlížeče.
ARRAffinity / ARRAffinitySameSite Affinity Cookies se používají, když uživatel potřebuje zůstat na webové stránce nebo v aplikaci Azure. Platnost: Expiruje po uzavření prohlížeče

Většina prohlížečů přijímá cookies automaticky svým výchozím nastavením. I přesto má uživatel možnost nastavit si prohlížeč tak, aby se soubory cookies neukládali.

Chcete-li se dozvědět více o cookies, včetně toho, jak zjistit, jaké cookies byly nastaveny, navštivte www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org.

Podrobnosti o nastavení souborů cookies v nejběžnějších prohlížečích najdete zde:

Google Chrome

Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

Jak je uvedeno výše, naše webové stránky používají „Google Analytics“, další informace a možnosti odhlášení naleznete níže.

ZPĚT NA ZAČÁTEK

 


6. POUŽITÍ GOOGLE ANALYTICS

Tyto internetové stránky používají internetovou analytickou službu „Google Analytics“, poskytovanou společností Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie, které nám pomáhají analyzovat používání internetové stránky. Tyto informace používáme ke zlepšení nabídky a služeb internetových stránek.

Veškeré informace generované souborem cookie jsou zpravidla přenášeny a ukládány společností Google na servery ve Spojených státech. Vzhledem k tomu, že tyto internetové stránky mají zavedenou funkci anonymizace IP, kterou nabízí Google, bude IP adresa před převodem do USA zkrácena dle podmínek dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a zkrácena bude tam.

Google tyto informace použije jako pověřený zpracovatel údajů, aby společnosti Kubota pomohl vyhodnotit používání jejích internetových stránek, sestavovat zprávy o činnosti těchto stránek a poskytovat další statistické a analytické služby související s jejich používáním. IP adresa přenášená prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s žádnými dalšími údaji vedenými společností Google.

 

Můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie o používání tohoto webu (včetně IP adresy) a deaktivovat sledování Google Analytics na všech internetových stránkách, když si stáhnete a instalujete zásuvný modul prohlížeče, který je dostupný zde http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Jako alternativu k instalaci zásuvného modulu prohlížeče nebo v případě, že používáte internetové stránky s prohlížeči v mobilních zařízeních, můžete také vypnout sledování prováděné službou Google Analytics, když kliknete na následující odkaz na odhlášení:

 

Odhlášení ze sledování Google Analytics: V tomto případě bude do prohlížeče umístěn soubor cookie pro odhlášení, který zabrání dalšímu sledování užívání těchto internetových stránek službou Google Analytics. Nezapomeňte, že pokud smažete všechny soubory cookie uložené ve vašem zařízení, budete se muset odhlásit znovu

Musíte se také odhlásit pro každé zařízení, které používáte k návštěvě našich webových stránek. Chcete-li získat přehled o ochraně osobních údajů na Googlu, klikněte níže na https://support.google.com/analytics/answer/6004245

ZPĚT NA ZAČÁTEK

 


7. POUŽITÍ HOTJAR COOKIES

Tyto webové stránky používají soubory cookies Hotjar („Hotjar“) poskytovatele služeb webové analýzy se sídlem v St Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta. Hotjar je webová aplikace, který sleduje pohyb uživatelů na webu. Pomocí Heatmap sleduje klikání návštěvníků na konkrétní stránce, a nahrávání pohybu myší návštěvníků.

Logika souborů cookies je nastavena tak, aby Hotjar mohl sledovat začátek cesty uživatele pro celkový počet relací. Slouží k uchování Hotjar User ID, které je unikátní pro danou stránku v prohlížeči. Zajišťuje, že chování v následujících návštěvách stejné stránky bude atribuováno stejnému User ID. Neobsahuje žádné identifikovatelné informace

Hotjar veškeré informace zpracovává našim jménem a je smluvně vázán, že nesmí naše nashromážděná data dale prodávat.

Pokud si nepřejete, aby vás Hotjar sledoval, můžete si upravit nastavení souborů cookies pomocí cookie lišty na webových stránkách nebo nastavením funkce Do Not track ve Vašem prohlížeči. Tuto funkci budete muset aktivovat na každém zařízení, který používáte k návštěvě našich webových stránek

 

Více informací o Hotjar naleznete na stránkách podpory společnosti. Hotjar’s support site.

Další informace o typech souborů cookies, které používáme na těchto webových stránkách naleznete zde Hotjar Cookie Information site.

 

Pokud nám poskytnete jakékoli informace nebo materiály, které se týkají jiné osoby, tak se prosím ujistěte, že s námi sdílíte obsah, který můžeme využít pro další účely. Měli byste si ověřit, že daná osoba byla informována o zpracování jejích osobních údajů a dala souhlas se zpracování, který je dle právních předpisů nezbytný.  

Kubota vědomě neshromažďuje osobní údaje dětí mladších 13 let. Pokud nám dítě poskytlo osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek, pak rodič nebo opatrovník může zažádat o vymazání těchto data z našich záznamů. Pokud dítě mladší 13 let poskytlo osobní údaje společnosti Vynaložíme veškeré úsilí, abychom informace o dítěti co nejdříve z našich záznamů vymazali.

Jestli myslíte, že jsme porušili vaše práva, pak můžete podat stížnost. Kontaktujete naše pověřence pro ochranu osobních údají, který stížnost vyřídí k Vaší spokojenosti.

Máte právo si stěžovat úřadu Information Commissioner’s Office (ICO), pokud se domníváte, že jsme vaši žádost nevyřídili vhodným způsobem. Informace o kontaktování ICO naleznete na jejich webových stránkách

Myslíte-li si, že jsme Vaši žádost nevyřídili dle Vašeho očekávání, tak máte právo si stěžovat na stěžovat úřadu Information Commissioner’s Office (ICO). Více informací, jak postupovat naleznete na stránkách ICO.

ZPĚT NA ZAČÁTEK

 


8. SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme předat příjemcům v jiných zemích, než je země, v níž byly tyto informace původně shromážděny. Tyto země nemusí mít stejné zákony o ochraně osobních údajů jako země, v níž jste informace původně poskytli. Pokud osobní údaje předáváme do jiných zemí, tak je chráníme tak, jak je popsáno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, nebo jiným způsobem, o kterém informujeme již v průběhu doby sběru údajů. Upozorňujeme, že společnost Kubota provádí pečlivý proces, na jehož základě vybere zpracovatele údajů, se kterými sdílí osobní údaje. Pro zajištění ochrany osobních údajů má společnost Kubota uzavřené příslušné smluvní závazky.

ZPĚT NA ZAČÁTEK

 


9. BEZPEČNOST

Bezpečnost osobních údajů je pro společnost Kubota důležitá. Náš závazek chránit informace, které shromažďujeme, bereme velmi vážně. Udržujeme administrativní, technické a fyzické záruky určené k ochraně osobních údajů nebo shromažďujeme informace proti náhodnému, nezákonnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, přístupu, vyzrazení nebo použití. Účelem těchto záruk je chránit důvěrnost, neporušenost a dostupnost informací, které spravujeme. Pravidelně vyhodnocujeme rizika spojená s ochranou informací a podle toho aktualizujeme naše zásady, postupy a technologie.

Ukládáme osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, k němuž byly osobní údaje shromážděny, pokud není příslušným zákonem vyžadováno nebo povoleno jinak. Přijímáme opatření ke zničení nebo trvalé deidentifikaci osobních údajů, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud již osobní údaje nejsou potřebné k účelům, pro které jsme je shromažďovali.

ZPĚT NA ZAČÁTEK


10. AKTUALIZACE NAŠEHO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Toto oznámení o ochraně osobních údajů je pravidelně a bez předchozího upozornění aktualizováno, aby odráželo změny v našich postupech v oblasti ochrany soukromí.

Na příslušných internetových stránkách umístíme výrazně viditelné oznámení, které informuje o všech významných změnách v našem Oznámení o ochraně soukromí, na jehož konci uvedeme, kdy bylo naposledy aktualizováno.

Když provedeme aktualizaci našeho sdělení o ochraně soukromí, pak za určitých okolností můžeme požádat o souhlas.

ZPĚT NA ZAČÁTEK

 


JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Máte-li jakékoli dotazy nebo komentáře týkající se tohoto oznámení o ochraně soukromí, postupů ochrany těchto údajů ze strany společnosti Kubota, nebo chcete uplatnit svá práva nebo aktualizovat informace či preference, které jste nám poskytli, pak nás kontaktujte na adrese:

Vedoucí pověřený ochranou údajů:

Chief Privacy Officer
Kubota Holdings Europe B.V.
Hoofdweg 1264,
2153LR Nieuw-Vennep The Netherlands
khe_g.privacy@kubota.com 


Můžeme Vám poradit nebo předvést náš stroj?