Kverneland Optima V

Pro zvýšení flexibility vyvinula Kverneland variabilní hydraulický výsuvný rám.

Optima V je perfektní secí stroj pro farmáře a smluvní dodavatele zemědělských prací, kteří potřebují stroj s různými šířkami řádků. Se strojem Optima V lze skoro okamžitě změnit šířku řádku, což zajišťuje rychlou odezvu na měnící se požadavky. Přínos pro vás: vysoká úroveň flexibility a menší časové ztráty.

Výhody:

 • Maximální flexibilita s variabilní šířkou řádku
 • Nový vakuový systém pro zlepšený průtok vzduchu zvyšující přesnost rozteče semen
 • Čelní nosník je vyrobený z kulatých trubek šetřících hmotnost a zvyšujících tuhost
 • Stroj Optima V lze vybavit zásobníkem na hnojivo o objemu 1000 litrů nebo jako zvláštní výbavou opatřit čelním zásobníkem
 • K dispozici je rovněž aplikátor mikrogranulí
 • Všechny stroje Optima V jsou elektricky poháněné a kompatibilní s GEOSEED

Rám Optima V

Stroj vychází ze zcela nové koncepce rámu umožňující zákazníkovi rychle měnit šířky řádků od minimální 30 cm až do 80 cm.

Tato nová koncepce rámu spojuje osvědčenou spolehlivost výsevní jednotky Optima s ještě silnějším a mnohostrannějším rámem.

 • Řádkové jednotky jsou namontované na pohyblivých konzolách upevněných na hlavním rámu z trubky čtvercového průřezu 180x180 mm. Stroj lze stisknutím jednoho tlačítka převést z třímetrové přepravní polohy do čtyřmetrové pracovní polohy
 • Vysoká stabilita a přehledná konstrukce díky novému čelnímu nosníku Optima vyrobenému z kulatých trubek
 • Se zásobníkem na hnojivo přímo na vršku čelního nosníku se těžiště přemístilo dopředu, čímž se snížily požadavky na zvedání.

Výsevní jednotka HD-II

Pro setí do mulče i po orbě

 • Inovovaná výsevní jednotka HD-II je opatřena novým litinovým paralelogramovým závěsem a rámem vlastní výsevní jednotky. Nový závěs zajistí vyšší pevnost, delší životnost a prostornější rám výsevní jednotky umožňuje lepší přístup k výsevnímu srdci. Díky vysoké vlastní hmotnosti (129 kg) a možnosti dotížení o dalších až 100 kg pro každou výsevní jednotku je zajištěna přesnost setí i při vyšších pojezdových rychlostech.
 • O přesné hloubkové vedení se strarají dvě otevřená (paprsková) kola o šířce 120 mm a průměru 410 mm. Kola jsou umístěna přesně na úrovni bodu výpadu, takže je zajištěno hloubkové vedení přesně v místě, kam dopadá osivo.
 • O zatlačení osiva do seťového lůžka se stará mezikolo, které může být buď celolitinové, nebo s pryžovým obalem po obvodu. U mezikola je možné nastavit jeho přítlak, nebo ho zcela jednoduše zvednout, což může být nezbytné při hodně vlhkých půdních podmínkách. Zatlačení osiva do mokré půdy by negativně ovlivnilo jeho klíčivost. Konečné zakrytí osiva půdou je provedeno V-koly, u kterých můžeme nastavit jejich přítlak ve třech stupních, rozchod a úhel, takže se vždy přizpůsobí podmínkám.

Secí srdce Optima

Secí srdce bez těsnění

 • Patentované secí srdce Kverneland snížilo náklady na údržbu na minimum
 • Žádné tření, žádné opotřebení, nízký hnací moment, minimální údržba: Výsevní kotouč rotuje v secím srdci spolu s vakuovou komorou. Tento secí buben je přes dutý hřídel připojený k ventilátoru vytvářejícímu vakuum.
 • Díky tomuto principu secího srdce nedochází ke ztrátě vakua a požadavky na vakuum jsou tak nízké

Optima e-drive / e-drive II

e-drive/e-drive II – veškeré řízení a sledování stroje z kabiny traktoru v souladu se standardem ISOBUS

 • U e-drive/e-drive II je každá výsevní jednotka poháněna individuálně elektromotorem.
 • Nízkoúdržbový pohon je ozubeným řemenem v ochranném pouzdře proti prachu připojený přímo k secímu srdci.
 • To umožňuje mimořádně kompaktní konstrukci a plynulý pohon s nízkou spotřebou proudu
 • Všechna data se zadávají a odečítají na ISOBUS terminálu, např. IsoMatch Tellus PRO nebo Tellus GO.
 • Vzdálenosti výsevů jsou plynule nastavitelné a během setí je lze měnit.
 • Všechny výsevní jednotky lze individuálně vypnout.
 • V souvislosti s malými šířkami výsevních řádků 37,5 cm vstupuje do hry další přínos e-drive/e-drive II: Individuální zapínání a vypínání kolejových řádků. Kolejové řádky lze nastavit pro jakoukoli šířku postřiku.
 • Vlastnosti stroje e-drive/e-drive II doplňuje elektronické sledování všech funkcí stroje včetně monitorování semen optickým snímačem.

ISOBUS inteligence - GEOCONTROL

IsoMatch GEOCONTROL – úspora nákladů s bezprostřední návratností
Systémy GPS a GEOCONTROL spolu s elektricky poháněným přesným secím strojem přispívají velkým dílem k přesnosti a úspoře nákladů. Všechny tyto stroje jsou vybaveny technologií ISOBUS, kterou lze snadno ovládat pomocí terminálu IsoMatch Tellus.
Všechny elektricky poháněné secí prvky se v kombinaci s GPS a GEOCONTROL automaticky zapínají a vypínají přesně na správném místě, a tak nedochází k překrývání již vysetých řádků. To je zvláště užitečné na trojúhelníkových polích, na zakřivených nebo nepravidelně tvarovaných souvratích.
Další informace o technologii ISOBUS viz prosím https://cz.kverneland.com/iM-FARMING 

ISOBUS inteligence - GEOSEED - Optima

 • GEOSEED – vysoká úroveň přesnosti
 • Systém GEOSEED je nabízen ve dvou různých úrovních:
 • GEOSEED úroveň 1 představuje synchronizaci v pracovním záběru stroje. Zlepšuje rozdělení semen až do perfektního stavu v souběžném nebo kosočtverečném schématu: Pozitivním efektem je nejlepší využití živin, vody a slunce. Rovněž se snižuje vodní a větrná eroze.
 • GEOSEED úroveň 2 představuje synchronizaci na celém poli. To je nezbytný požadavek pro meziřádkovou kultivaci, také ve směru napříč k setí. GEOSEED je jediný systém na světě, který umožňuje tuto mechanickou likvidaci plevelů.

Můžeme Vám poradit nebo předvést náš stroj?