Radličkový secí stroj Kverneland ts-drill

Nová generace radličkového secího stroje

Ekonomicky výhodná alternativa secího stroje

Kvality secího stroje ts-drill vyniknou především při setí v extrémních podmínkách jako je sucho, mokro, nebo při setí do strniště s velkým množstvím posklizňových zbytků.  Rozmístění radliček do pěti řad a čtyři pojezdová (hloubková) kola umožňují stroji ts-drill přesné ukládání osiva do seťového lůžka. Flexibilita stroje umožňuje setí při konvenčních i minimalizačních postupech zpracování půdy.Secí stroj ts-drill je plně ISOBUS kompatibilní, takže jej lze připojit k jakémukoliv ISOBUS kompatibilnímu terminálu. Dávkovač osiva ELDOS s elektropohonem je snadno přístupný pro údržbu a kalibraci, kterou lze ovládat přímo na dávkovači.

Výhody:

 • Snadné ovládání
 • Kompaktní stroj s velkým pracovním záběrem
 • Široká nabídka volitelné výbavy
 • Jednoduchá a rychlá kalibrace dávkovače ELDOS
 • Ideální do extrémních podmínek jako je mokro, sucho a strniště s vysokým množstvým posklizňových zbytků
 • Prověřené radličky z kvalitní ocele, jištěné listovou pružinou (odpor na špici radličky 50 kg)
 • Čtyři pojezdová kola pro dodržení přesné hloubky setí
  Pracovní záběr (m) Objem zásobníku (l) Hmotnost (kg)
ts-drill 4 / 4,8 / 5,0 / 5,6 / 6,0 1 200 (1 700 l s navýšením) 1 630 - 1 980

Pět řad radliček

 • Inteligentní uspořádání secích radliček v pěti řadách umožňuje stroji TS EVO ukládat semena do seťového lůžka přesně i za přítomnosti velkého množství rostlinných zbytků. Symetrické rozložení zadních řad radliček zajišťuje vynikající hloubku setí a urovnání. TS EVO je možné objednat s roztečí radliček 12,5 nebo 15 cm.
 • Secí radličky TS EVO jsou vyrobeny z pružinové oceli vysoké jakosti a vybaveny ochranou proti přetížení Kverneland Auto reset s listovou pružinou. Pro zajištění volného průchodu rostlinných zbytků strojem jsou radličky uspořádány v pěti řadách s přesazenou konfigurací.
 • Speciální konstrukce radliček snižuje požadavky na výkon traktoru a zajišťuje ukládání osiva rovnoměrně hluboko. Rovněž v mimořádně vlhkých a lepivých půdách zajišťuje TS EVO perfektní výsledky setí.
 • Radličky před opěrným kolem – stabilní chod za všech podmínek
 • Radlička před každým opěrným kolem urovnává půdu a zajišťuje rovnoměrný a stabilní chod stroje TS EVO, což je nezbytný předpoklad řízení hloubky ukládání osiva radličkovými secími stroji. Díky nové konstrukci TS EVO lze setí provádět napříč k předchozím operacím zpracování půdy.

Kola ve výbavě

 • Nevznikají hluboké stopy po kolech a seťové lůžko je chráněné proti zhutňování. Plynulé nastavení hloubky a tím hloubka setí jsou se strojem TS EVO přesně řízené. Systém těží ze vzájemného působení mezi přítlakem na radličku přítlakem na krojidlové lišty po celé šířce stroje. Když je je vysoký přítlak na radličky (zasunutý válec), zvyšuje se přítlak na krojidlové lišty. To naopak vytváří protitlak pro krojidla a výsledkem je vynikající pronikání krojidel!
 • S modelem ESA lze přítlak pohodlně nastavit na 0 až 90 bar pomocí ovládací jednotky umístěné v kabině traktoru.
 • Od pracovních záběrů větších než 4,5 m je TS EVO vybavený přídavnými bočními opěrnými koly (2x20.5x8.0-10; 6PR). Ta jsou hloubkově plynule nastavitelná a podporují klidný chod a rovnoměrné řízení hloubky ukládání osiva. 

Zavlačovač a přítlačné kolo

 • Účinné zahrnutí osiva po výsevu je ve standardní výbavě zajištěno sekcí přesného dvouřadého zavlačovače.
 • Díky speciální konstrukci prutů může branami procházet bez ucpávání i velké množství vlhkých rostlinných zbytků.
 • Jako zvláštní výbavu může mít TS EVO brány s dvěma řadami prstů pro mimořádně kamenité půdy.
 • Přítlak bran a jejich agresivitu lze nastavit změnou tlaku pružiny a úhlem lišty bran.
 • Jako zvláštní výbavu může mít TS EVO jednořadé V brány a přítlačná kola. To nabízí možnost zvýšit přítlak plynule nastavitelným přítlačným kolem. Pokud při vysoké vlhkosti nejsou požadována přítlačná kola osiva, lze je úplně zvednout.

Pneumatický systém

 • Uprostřed umístěné, zcela zapouzdřené kolo s komůrkami dávkovacího zařízení přesně odměřuje požadovaný objem osiva a vypouští je do zužující se trubice, kde se mísí s proudem vzduchu a pak je vedeno trubkou difuzéru a ohebnými semenovody ke krojidlům.
 • Rozdělovací hlava je namontována na chráněném místě uvnitř zásobníku na osivo. 

ELDOS - nové dávkovací ústrojí

 • Nové měřicí zařízení je poháněno elektronicky a je plně ISOBUS kompatibilní.
 • GEOcontrol pomocí signálu GPS signálu zabraňuje dvojímu setí.
 • Speciální snímače zajišťují funkčnost a ovládání z kabiny traktoru.
 • Pro jemná a velká semena nebo hnojivo jsou dodávány čtyři standardní rotory. Výměna rotorů je rychlá a snadná bez jakýchkoliv nástrojů.
 • Výsevní dávku lze nastavit od 2 do 400kg / ha.
 • Měřicí zařízení je vždy snadno přístupné.

Kalibrace

 • Velmi jednoduchá kalibrační zkouška díky samostatnému vedení osiva.
 • Dálkové ovládání umožňuje obsluze provádět kalibrační proces na měřícím zařízení.
 • Není třeba nastavit žádný převod. Obsluha jednoduše zadá požadované hodnoty do terminálu, stiskne jedno tlačítko pro spuštění měření a to je vše.
 • Kalibrace se provádí automaticky. Kalibrační klapka s integrovanou brankou zabraňuje tomu, aby semeno vysunulo do hadice.

ts-drill - elektronické ovládání

K ovládání ts-drill je k dispozici řada elektronických systémů

Focus 3
Focus 3 je ovladací terminál systému e-bas, který zobrazuje nízkou hladinu osiva v zásobníku, informace o odpracovaných ha, rychlost jízdy v km / h, monitoruje rychlost otáčení ventilátoru, ovládá řazení kolejových řádků a preemergentních znamenáků a umožňuje nastavení výsevku. Focus 3 není ISOBUS kompatibilní.

IsoMatch Tellus GO
Multifunkční terminál s jedním displejem byl vyvinut pro rychlé a jednoduché ovládání všech ISOBUS strojů. Vyhovuje všem potřebám zemědělce, protože umožňuje jednoduchou a efektivní práci se strojem. IsoMatch Tellus GO je prvním krokem farmáře k preciznímu zemědělství. Díky snadno použitelné aplikaci IsoMatch GEOCONTROL je možné zvýšit efektivitu, šetřit čas a náklady. Aplikace umožňuje navádění pomocí světelné lišty IsoMatch InLine, vypínání sekcí a variabilní dávkování.  

IsoMatch Tellus

 • Dvě rozhraní ISOBUS v jednom terminálu
 • Multifunkční ergonomický design
 • Tlačítko zkratky ISOBUS (ICB)

IsoMatch Tellus je první ISOBUS terminál na světě, který umožňuje ovládat dva různé (strojní) ISOBUS stroje jedním terminálem, aniž by bylo nutné neustále přepínat mezi obrazovkami. ISOBUS terminál IsoMatch Tellus automaticky komunikuje s řídicí jednotkou stroje.

Kontrola průtoku osiva
Kverneland Group nabízí volitelný systém kontroly průtoku osiva pro pneumatické secí stroje. Jedná se o nezávislý systém, který sleduje průchod osiva semenovody a okamžitě rozpoznává a hlásí veškeré blokace nebo chyby. Na displeji se zobrazí konkrétní semenovod, což umožňuje rychle lokalizovat a odstranit problém. Systém je vhodný pro všechny běžné druhy osiva a může být namontován i zpětně na všechny pneumatické secí stroje.

Můžeme Vám poradit nebo předvést náš stroj?