Kverneland 53100 MT Vario BX/MR Vario BX

„Žací stroj "Motýl" s kondicionérem a shazovacími dopravníky je navržen pro agregaci s traktory vyšší třídy.

Žací kombinace  Kverneland 53100 MT/MR BX Vario se shazovacími dopravníky je navržena pro agregaci s traktory vyšší třídy.

Patentově chráněné paraleogramové zavěšení QuattroLink zajišťuje excelentní kopírování terénu – vlastní přítlak na pozemek je nastavitelný z kabiny traktoru s kontrolou na integrovaném manometru.

Kondicionér s ocelovými V-prsty systému SemiSwing (MT) zajišťuje ideální narušení sklízené hmoty s nastavitelnou intenzitou v 25 různých variantách nastavení. Kondicionér s gumovými válci (MR) zajišťuje ideální narušení sklízené hmoty s minimálním odrolem. Aby nedocházelo ani v prudkých zatáčkách k tvorbě plazů je standardně dodáváno vyosení jednotlivých žacích sekcí pomocí výsuvných teleskopických ramen stroje o 40 cm systémem Vario.

Kulaté žací disky zajišťují maximální ochranu proti vzpříčení nežádoucího předmětu a tím eliminují poškození žací lišty. Shazovací dopravníky jsou ovládány přes ovládací box traktoru, lze plynule regulovat rychlost a směr otáčení a zvedat jednotlivé sekce. Při přizvednutí žacích sekcí do souvraťové polohy dojde automaticky ke zrychlení dopravníků a odložení hmoty na řádek a poté k jejich automatickému zastavení. Otevíratelný kryt zajišťuje jednoduchý přístup k žací liště pro kontrolu a údržbu. Traktor musí být vybaven hydraulickým systémem LS POWER beyond.

  • Kulaté disky jsou méně citlivé na náraz kamene a jiných nežádoucích předmětů. Zároveň zajišťují bezproblémový odtok píce.
  • Velký objem oleje – extrémně silná a plně svařovaná žací skříň obsahuje velké množství oleje, které tak zajišťuje vynikající chlazení a mazání během provozu stroje.
  • Flexibilní centrální paraleogramové zavěšení QuattroLink – zajišťuje excelentní kopírování sklízeného pozemku.
  • Non-stop jištění Breakback – Pokud dojde k najetí do překážky, žací lišta se odkloní dozadu a nahoru. To poskytne maximální ochranu žacího ústrojí. Po překonání překážky systém automaticky vrátí žací jednotku do původní polohy, není potřeba zastavovat ani couvat.

Technická data:

      Pracovní záběr Počet disků Kondicionér Potřeba výkonu
  53100 MT Vario BX    9,80-10,20 m     2 x 9   Ocelové prsty SemiSwing 175/240 kW/k
  53100 MR Vario BX   9,80-10,20 m     2 x 9    Gumové válce 175/240 kW/k

Můžeme Vám poradit nebo předvést náš stroj?