Kverneland 3400 S

On-land & In-furrow. Pluh navržen pro orbu v brázdě i mimo brázdu.

Konstrukce pluhů Kverneland 3400 S / 3400 S Variomat je navržena pro orbu v brázdě i mimo brázdu do maximální šířky 3,85 m. Provedení konstrukce zaručuje nižší nároky na zdvih. Závěsná hlava 300 poskytuje potřebnou sílu pro plynulé otáčení pluhu.

 

Standardní výbavou je mechanické nastavení záběru prvního orebního tělesa. Volitelné je možnost vybavit pluh hydraulickým nastavením.

Efektivní příprava půdy pomocí závěsu na tažení půdního pěchu.

 

Pluh Kverneland 3400 S / 3400 S Variomat je vybaven robustním rámem 120 x 200 mm (bez svařování). Ideální pro traktory, které jsou vybaveny dvojmontáží nebo pásovým podvozkem.

 

  • Systém On-land umožňuje snadnou změnu nastavení pluhu z polohy pro orbu v brázdě do polohy pro orbu mimo brázdu. Jednoduše z kabiny traktoru pomocí hydraulické pístnice.
  • Paralelogramová konstrukce mezi závěsnou hlavou a hlavním rámem pluhu hydraulicky posouvá pluh do vyvážené pozice. Umožňuje jednoduché otáčení pluhu.
  • Auto-reset – snadné nastavení uvolňovací síly (odšroubujete dva šrouby pro přidání nebo odebrání jedné listové pružiny); bezúdržbový systém
  • Tepelně zpracovaná ocel konstrukce pluhu Kverneland zvyšuje jejich životnost
  • Variomat® systém umožňuje hydraulicky změnit záběr pluhu, a to i v průběhu orby. Optimální sladění mezi pluhem, traktorem, půdními podmínkami, výkonem a spotřebou paliva. Snadné ruční nastavení v krocích po 5 cm (2 ") (Kverneland 3400 S)
  • Auto-line pro automatické seřízení tažné linie. Nejlepší orba s minimálním opotřebením
  • Jedinečný hydraulický systém s paměťovým válcem, který udržuje předem nastavený pracovní záběr i po otočení pluhu na souvrati
  • Technologie Trailer Transport Solution „TTS“ (volitelně) zajišťuje bezpečnou přepravu pluhu
  • Slupice Aero-profile s nejlepší průchodností posklizňových zbytků
  • Excentrický mechanizmus pro centrální nastavení nových předradliček

Technické údaje:

Model Rozestup těles (cm) Závěsná hlava Typ slupice Pracovní záběr (cm) Světlá výška pod rámem (cm) Počet radlic
3400 S 85 300 Auto-reset 30 - 50 80 5 - 7
3400 S 100 300 Auto-reset 35 - 55 80 5 - 6
3400 S Variomat 85 300 Auto-reset 30 - 50 80 5 - 7
3400 S Variomat 100 300 Auto-reset 35 - 55 80 5 - 6

Můžeme Vám poradit nebo předvést náš stroj?