Kverneland CLI

Jednonápravový podrývák s krátkým nosníkem.

Zpracování půdy je v rámci dlouhodobého obhospodařování půdy nezbytnou operací, která zajišťuje dobrou strukturu půdy, růst kořenů a vyšší stabilitu výnosů.
Častým problémem jsou viditelné pruhy vykazující nepravidelné vzcházení klíčícího osiva. Často se jedná o důsledek příliš zhutněného podloží na souvratích a/nebo ve vyšlapaných tratích, které je způsobeno používáním těžkých nástrojů nebo prací na podmáčené půdě. Kořeny plodin nemohou proniknout do zhutněných zón. To vede k nedostatečnému zásobování vodou a živinami, což má za následek značné ztráty na výnosu. Podrývání rozbíjí zhutnění v podorničí, obnovuje schopnost výměny plynů, a je tak prvním krokem k úspěšnému klíčení a vzejití semen.

Jednonápravová koncepce podrýváku Kverneland CLI poskytuje nejrobustnější racionální konstrukci, která umožňuje světlost podrýváku 1175 mm a zaručuje provoz bez zasekávání v hloubkách od 15 do 40 cm.

Nadrozměrný nosník 200x200x10 je vybaven všemi držáky prstů a případnými volitelnými předními a zadními závěsy.

Zahnutá radlice CLI působí tak, že zvedá objem půdy, aniž by narušovala povrch. Vyvíjení vertikálního a rovnoměrného tlaku při zachování dobré vibrační kapacity zintenzivňuje rozpraskání půdy.

  • Vysoká světlá výška podběráku pro optimální provoz
  • Zakřivené hroty zvedající půdu bez vytváření hrud na povrchu
  • Bezpečnostní systém Shearbolt kývající se dopředu, aby nedocházelo k rozrývání půdy hroty, které se dostávají do žlabu motorového brániče
  • Zadní závěs pohybující se nahoru a dolů pro dosažení maximální pracovní vůle a kompaktní kombinace při přepravě
  • Silný jednodílný hlavní rám pro přepravu těžkých secích kombinací

Technické údaje:

  Počet hrotů Pracovní záběr (m) Hmotnost (kg) Požadavek výkonu (kW/k)
CLI 4 3,0 800 75/100
  6 3,0 1000 100/140
  6 4,0 1100 100/140
  8 4,0 1300 135/180

Můžeme Vám poradit nebo předvést náš stroj?