Kverneland TLG

Optimální předseťová příprava pro cukrovou řepu, brambory a zeleninu.

Přesný kultivátor Kverneland TLG pro přípravu seťového lůžka. Výkonný přesný kultivátor navržený pro optimální přípravu seťových lůžek pro cukrovku, brambory a zeleninu.

Příprava osivového lůžka pro maximální vzcházení na poli.

Příprava seťového lůžka je sekundární kultivační proces. U náročných plodin s určitou vitalitou a klíčivostí osiva bude mít seťové lůžko zásadní význam a vliv na rovnoměrné vzejití pole a optimální vývoj plodiny. Secí stroje Kverneland TLG zajišťují dokonalou vrstvu osiva s kontaktem osiva s půdou pro přístup kapilární vody z hlubších vrstev půdy. Pokrytí osiva naopak vyžaduje povětrnostním vlivům odolné rozdrobené a rovnoměrně utužené seťové lůžko.

V ideálním případě by příprava seťového lůžka neměla být hlubší než hloubka setí. Strukturní slabiny půdy je třeba na mnoha místech zlepšit hlubším zpracováním, kterému je však třeba se vyhnout ve vlhkých podmínkách a těžších půdách, protože by bylo fatální. Cílem je co nejvíce snížit počet přejezdů, aby se zachovaly půdní agregáty a zajistilo rovnoměrné utužení.

Kverneland model TLG se skládá ze čtyř pracovních zón: robustní urovnávací desky vpředu, účinného klecového válce pro kontrolu hloubky, čtyř řad účinných S-hrotů a prstové brány nebo jednoduchého či dvojitého válce vzadu. Díky této kombinaci je TLG ideálním kypřičem pro přípravu velmi pevného, urovnaného a jemného seťového lůžka. Flexibilní princip "šroubování" umožňuje měnit polohu klecového válce z přední části na polohu mezi sekcemi prstů. Dostupné pracovní šířky: 4,0, 5,0 a 6,0 m.

 • Příprava seťového lůžka od 4,0 do 6,0 m
 • Dobře uzpůsobené pro přípravu seťového lůžka pro kukuřici, cukrovku, brambory a zeleninu
 • Přesné dodržení hloubky prutovým válcem
 • Neomezené šroubové seřízení pro snadné a rychlé nastavení
 • Pracovní úhel hrotů nastavitelný od 50 do 90°
 • Rám zhotovený ze tří sekcí pro kopírování obrysů pozemku

Technické údaje:

Model Prac. záběr (m) Hmotnost (kg) (kW/koní)
TLG 400 4,0 1880 65/90
TLG 500 5,0 2345 85/120
TLG 600 6,0 2590 100/140

Zóna 1 - Urovnávání

Pro první pracovní zónu "urovnávání" existují dvě různá volitelná příslušenství:

 • Čepem seřiditelná přímá urovnávací deska.
 • Clod Board: robustní a velmi účinný pro drcení hrud. Seřizuje se manuálně nebo hydraulicky z kabiny traktoru.

Jak urovnávací deska, tak i systém Clod Board jsou navrženy ve třech sekcích pro lepší kopírování povrchu pozemku.

Zóna 2 - řízení hloubky

 • Prutový válec je připevněn vepředu a bezprostředně následuje za urovnávacím zařízením pro zajištění dodržení hloubky. V důsledku tohoto umístění na přídi se snižuje nebezpečí hromadění půdy na válci.
 • Flexibilní princip "bolt-on" (upevněný šrouby) umožňuje podle potřeby přemístění prutového válce zepředu mezi sekce hrotů.

Zóna 3 - kultivace / drcení

 • Čtyři řady účinných hrotů poskytují optimální výkon.
 • První dvě řady hrotů 45 x 10 mm mají meziřádkový rozestup 500 mm pro umožnění optimálního přemístění půdy, a to i za těžkých a hrudovitých podmínek.
 • Druhé dvě řady hrotů 32 x 10 mm s meziřádkovým rozestupem 250 mm zlepšují drcení hrud a urovnávání.
 • Hroty se seřizují klikou. Úhel předních a zadních hrotů je možno seřídit individuálně na každý řádek.

Zóna 4 - Rozdrobení / zpevnění

 • Na zádi stroje dokončují činnost prstové brány a jednoduchý nebo zdvojený válec.
 • Prstové brány mohou být tuhé nebo pružinou předepjaté.
 • V závislosti na požadavcích může být stroj Kverneland TLG vybaven jednoduchým nebo dvojitým válcem nebo kombinací standardního a crosskillského válce.
 • Díky tomu dochází k výbornému utužení a dokončení krásného seťového lůžka v závislosti na typu půdy.

Můžeme Vám poradit nebo předvést náš stroj?