Kultivátor Enduro / Enduro Pro

Prokypření, zamíchání, vyrovnání a konsolidace jedním přejezdem.

Kverneland Kultivátor Enduro / Enduro Pro nabízí velký výkon a intenzivní zpracování půdy. Při velké rychlosti zachová stálou pracovní hloubku.

Pro dnešní moderní farmy se požadavky na kultivaci změnily. Krátké časové úseky musí být vyváženy vyšším výkonem stroje. Omezené osevní postupy vyžadují adaptaci v technologii umožňující splnit všechny požadavky moderního pěstování plodin. Kverneland navrhuje různé konfigurace v závislosti na podmínkách použití.

Kultivátor Enduro / Enduro Pro je konstrukčně řešený se stejnoměrně rozmístěnými slupicemi tak, aby zajistil míchání a intenzivní kultivaci i na pozemcích s větším množstvím posklizňových zbytků.

Rozteč slupic je 285 mm u pevných rámů a 270 mm / 275 mm u sklopných verzí. Poloha slupic byla optimalizována, aby zajistila tu nejlepší průchodnost a optimálního promíchání půdy se zbytky po sklizni.

Kultivátor Enduro Pro kypří půdu do pracovní hloubky 35 cm (30 cm na Enduro). Pro kompletní podříznutí celého pracovního záběru stroje jsou k dispozici šroubované křídlové radličky o šířce 320mm. K dispozici jsou také narážecí radličky knock-on, které umožňují rychlou výměnu širokých radliček vhodných pro mělkou podmítku za úzké radličky pro hlubší kypření. Vzdálenost mezi řadami 750 mm a vysoká světlost kypřící slupice 870 mm zajišťují perfektní průchodnost při zapravení posklizňových zbytků (kukuřice, slunečnice, pšenice, strniště řepky olejné nebo meziplodiny).

  • Hydraulické nastavení pracovní hloubky za jízdy (Enduro Pro)
  • Nastavení pracovní hloubky pomocí podložek na hydraulických válcích (Enduro)
  • Perfektní promíchání, urovnání a utužení půdy
  • Menší potřeba tažné síly
  • Velká nabídka radliček různých šířek
  • Radličky s Karbidovou úpravou
  • Široká nabídka z válců Kverneland
  • Snížené náklady na údržbu
  • Jištění listovou pružinou

Technické údaje Enduro (Nastavení pracovní hloubky pomocí podložek na hydraulických válcích)

Model Enduro 3000 Enduro 3500 Enduro 4000F Enduro 4500F Enduro 5000F
Pracovní záběr (m) 3,00 3,50 3,85 4,40 4,90
Pracovní hloubka (cm) 5 - 30 5 - 30 5 - 30 5 - 30 5 - 30
Počet slupic 10 12 14 16 18
Min./max. koní 90/240 110/270 130/300 150/325 170/350

Technické údaje Enduro Pro (Hydraulické nastavení pracovní hloubky během jízdy (on-go)

Model Enduro Pro 3000 Enduro Pro 3500 Enduro Pro 4000F Enduro Pro 4500F Enduro Pro 5000F
Pracovní záběr (m) 3,00 3,50 3,85 4,40 4,90
Pracovní hloubka (cm) 5 - 35 5 - 35 5 - 35 5 - 35 5 - 35
Počet slupic 10 12 14 16 18
Min./max. koní 90/240 110/270 130/300 150/325 170/350

Můžeme Vám poradit nebo předvést náš stroj?