Kverneland a-drill

Kverneland a-drill: Nejúčinnější způsob založení krycích plodin na podzim přímo během kultivace strniště

Secí stroj Kverneland a-drill integrovaný na kultivátoru. Nejúčinnější způsob založení krycích plodin na podzim přímo během kultivace strniště.

K dispozici jsou dva modely stroje a-drill podle výsevku a výkonu: a-drill 200 a 500 litrů.

Oba modely mají 8 výstupů, které osivo rozdělují rovnoměrně po celém pracovním záběru. Navíc je lze používat také k setí řepky nebo směsi semen různého průměru (luštěniny, křížokvěté apod.).

 

 • Přesnost a velký pracovní výkon 
 • Výsevek lze nastavit z kabiny i během práce
 • Hospodárný výsev plodin
 • Bezpečný přístup
 • Dvě různé ovládací skříňky (standardní a s regulací rychlosti)
 • Ventilátory přizpůsobené osivu, pracovní rychlosti a záběru
 • Výsevní válce pro všechny podmínky

Technické údaje:

  Objem zásobníku Zásobník Hmotnost se schůdky a kryty / bez nich 
a-drill 200 200 litrů transparentní plastový zásobník 60 kg
a-drill 500 500 litrů robustní ocelový zásobník 103 kg

Secí stroje pro meziplodiny

Odezva na směrnici o dusičnanech

Směrnice o dusičnanech přijatá Evropskou unií v roce 1991 je zaměřená na ochranu vodních zdrojů ohrožených zatížením vyšším než 50 mg dusičnanů na litr. Jedno z provedených opatření pro zabránění vyplavování, jehož výsledkem je zevšeobecnění poznatků o půdním krytu při snížení vegetačního krytu, který absorbuje dusík z půdy a vzduchu, aby ho přeměnil na organický dusík. Meziplodina pak uvolní dusík pro následující plodinu (1/3), chrání půdu proti erozi a zlepšuje její strukturu.

Ventilátory secích strojů a-drill 200

Ventilátory přizpůsobené osivu, pracovní rychlosti a záběru – secí stroj a-drill může být vybaven dvěma typy ventilátorů:

 • Elektrický ventilátor doporučovaný pro drobná semena a umožňující rychlost setí 4 kg/min (u stroje 50 kg/ha s pracovním záběrem 4 m při rychlosti 12 km/h)
 • Hydraulický ventilátor (plánovitě instalovaný na tažených modelech) pro tok semen až 14 kg/min (100 kg/ha při 12 km/h s pracovním záběrem 7 m)

Výsevní válce

Secí stroje a-drill se dodávají se dvěma typy výsevních válců: jedním pro drobná semena (řepka, hořčice, brukev, jetel atd.) a středním výsevním válcem pro osivo (vikev, tráva, slunečnice atd.). Míchací ústrojí umístěné nad výsevním válcem zajišťuje nepřerušovaný tok osiva. Kartáč umístěný u základny válce bude regulovat tok a zlepší přesnost nastavení.

Pro velká semena (hrách, bob koňský atd.) se naléhavě doporučuje zvolit výsevní válec Flex, který dokáže změnit tvar při velkém průměru semena.

Ovládací skříňka

K dispozici jsou dvě ovládací skříňky:

 • Verze 3.2, která vám umožňuje řídit otáčky výsevního válce, zkoušku kalibrace a ventilátor (zap./vyp.)
 • Verze 5.2, která umožňuje regulaci průtoku, má počitadlo plochy a provozních hodin, autodiagnostiku atd. Lze ji připojit k radarové jednotce nebo 7pólovému konektoru poskytujícímu informace o rychlosti traktoru.

Můžeme Vám poradit nebo předvést náš stroj?