Cílem sdružení AEF je poskytovat potřebné prostředky a odpovídající znalosti, aby se důležité technické záležitosti při vývoji elektronických a elektrických systémů pro zemědělskou techniku a zemědělství mohly řešit společně v rámci odvětví.

Mezinárodní průmyslové sdružení AEF (Agriculture Industry Electronics Foundation) bylo založeno v říjnu 2008 na setkání v německém Frankfurtu mezi sedmi významnými výrobci zemědělské techniky: Agco, Claas, CNH, Grimme, John Deere, Kverneland Group a Pöttinger. K zakládajícím členům patří také průmyslová sdružení AEM (Association of Equipment Manufacturers) a VDMA (German Engineering federace).

Sdružení AEF je nezávislou mezinárodní organizací. Svým uživatelům poskytuje prostředky a know-how k širšímu využívání elektronických a elektrických systémů v zemědělství.

Prvotní zaměření tvořily zejména důležité úkoly spojené s ISOBUS technologií. Zemědělské odvětví již nyní nevidí potenciál AEF omezený pouze na ISOBUS. Úkoly jsou proto rozšířeny o další důležité oblasti, jako jsou elektrické pohony, kamerové systémy, řízení zemědělských informačních systémů, vysokorychlostní ISOBUS a bezdrátová komunikace na poli.

AEF je mezinárodní platformou přístupnou všem zainteresovaným skupinám z oblasti elektrických a elektronických systémů. Je financována prostřednictvím členského příspěvku zakládajících členů a poplatků za služby od dalších členů. Více než 190 společností, sdružení a organizací se již staly členy a aktivně spolupracují v rámci AEF.

Kverneland Group je zastoupen dvěma členy ve výboru. Peter van der Vlugt působí jako předseda a Carsten Huhne je vedoucí projektu pro marketing a komunikaci v rámci AEF.

Cíle AEF
Založit a udržet mezinárodní rozvoj a rozšíření elektronických a elektrických technologií, jakož i zavádění elektronických standardů.

  • Koordinovat mezinárodní spolupráci ve vývoji elektroniky pro zemědělství
  • Vytvořit synergické partnerství mezi výrobci zemědělské techniky ku prospěchu jejích uživatelů
  • Koordinace technických zlepšení (ISOBUS) včetně správy a zlepšení certifikačních zkoušek
  • Certifikační podpora, školení, semináře, marketingové aktivity a konzultace týkající se mezinárodních standardů elektroniky pro zemědělství

Více informací

Můžeme Vám poradit nebo předvést náš stroj?